Category: Blues Rock

Heno Mewn Breuddwyd

9 thoughts on “ Heno Mewn Breuddwyd

  1. Eleni mae'r drefn o ddewis cystadleuwyr ar gyfer yr Ysgoloriaeth yn newid. Bydd panel o bedwar, sef Cefin Roberts, Eirian Owen, Bethan Bryn ac Eirlys Britton, yn edrych ar yr holl gystadleuwyr llwyfan yn y naw cystadleuaeth unigol oed a gynhelir trwy gydol ddydd Sadwrn, ac yn dewis y chwech gorau, nid o reidrwydd enillwyr y cystadlaethau.
  2. cyhuddo o fod mewn breuddwyd?!! Llais 1: Mae ’na sawl math o freuddwyd a sawl ffordd o freuddwydio. Gallwn freuddwydio wrth gysgu yn y nos, ond hefyd, fe allwn freuddwydio breuddwydion arbennig iawn – breuddwydio am ein dyfodol. Llais 2: Fe allwn freuddwydio ein bod mewn man arall, neu am gael bod fel rhywun arall, ein harwr falle.
  3. Cedwir yr unig gopi canoloesol o Breuddwyd Rhonabwy yn Llyfr Coch Hergest (c. ).Nis ceir yn Llyfr Gwyn Rhydderch (c. ), sy'n cynnwys fel arall copïau o'r testunau rhyddiaith Cymraeg Canol eraill a elwir yn 'Mabinogion', ond mewn rhan o'r llawysgrif honno ceir bwlch sy'n awgrymu y bu testun o Breuddwyd Rhonabwy i'w cael yno yn wreiddiol.
  4. Feb 25,  · Yn y rhaglen gyntaf, fe welsom ni Amy yn ceisio cyflawni ei breuddwyd o gamu i mewn i'r cylch a chwffio go iawn. Heno, yn yr ail raglen, mae stori Amy yn parhau a gwelwn ei phenderfyniad i gynnal ei ffeit gyntaf yn y cylch yn cryfhau, ond mae Nain yn poeni am ei diogelwch.
  5. Bron i dair blynedd yn ôl, gwnaethon ni lansio ap Paldaruo, lle wnaethon ni ofyn i'r cyhoedd gyfrannu eu lleisiau er mwyn ceisio adeiladu cronfa ddata o wahanol oedran, acenion, geiriau, a.
  6. Mewn breuddwyd yn nechrau'r au cafodd 'Pabydd' y chwedl hon olwg ar Gymru Cymru yw hi wedi ennill ymreolaeth ac wedi colli ei chrefydd Brotestannaidd. Argraffiadau. Cyhoeddodd Dalen Newydd argraffiad newydd wedi'i golygu gan Dafydd Glyn Jones, a hynny yn (ISBN ). Yn roedd y gyfrol mewn print.
  7. May 19,  · Prosiect Cian Ciaran, Hywel Wigley a Cai Dyfan. Noga Erez - "VIEWS (feat. ROUSSO)" [Live] - Kids Against The Machine Vol. 1 - Duration: Noga Erez Recommended for you.
  8. Clermont Auvergne 24–7 Gweilch Mae breuddwyd Ewropeaidd y Gweilch drosodd am dymor arall wedi iddynt golli yn erbyn Clermont Auvergne yn y Stade Marcel-Michelin brynhawn Sadwrn. Roedd angen buddugoliaeth ar y tîm o Gymru i gyrraedd wyth olaf Cwpan Pencampwyr Ewrop fel enillwyr grŵp 2 ond nid felly y bu wrth i’r Ffrancwyr ennill yn gymharol gyfforddus yn y diwedd.
  9. The story starts in the former busy seaport of Cardigan in West Wales, UK in The town was a busy port in the s and s and people emigrated from Cardigan to the new world and there was major trading at the port up until the s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *